heilige huizen
veilige kluizen
vele kruizen
weinig sluizen
ons geloof
wordt weg geroofd
en kerkmuren sturen
ons ieder uur
van het kastje
naar de muur
en verzuren
wat eens zo puur
in ons is aangevuurd
nooit meer angst
nooit meer twijfel
een generatie die gaat staan
en hoe lang de strijd ook
door blijft gaan
met heel ons hart
achter Jezus aan