zou ’t zo kunnen zijn
dat U écht zo goed bent
als ze zeggen dat U bent?
zou ’t zo kunnen zijn
dat U écht het beste
met ons voor heeft?
dat U met tollenaren eet
dat U zondaren vergeeft
en Uw aanwezigheid
dag aan dag
een feit mag zijn?
U bent hoe dan ook
meer dan welkom
in mijn leven